Мобилен свят само за мен.

Потребител: Анонимен

Често задавани въпроси: Текуща сметка

Покажи


 1. Какво представлява услугата “Моята текуща сметка”?

  “Моята текуща сметка” е уеб услуга, чрез която можете да получите информация за:
  • Текущата сума на вашето потребление на мобилни услуги
  • Задължения по фактура за отчетен период
  • Текущо потребление на включени минути
  • Текущо потребление на включени мегабайти (MB)
  • Текущо потребление на включени SMS/MMS
  • Кредитен лимит на вашите номера по фактура

 2. Кой може да използва услугата “Моята текуща сметка”?

  • Услугата проверка на текуща сметка и задължения за минал период е предназначена за всички клиенти на GLOBUL на абонаментни и корпоративни програми.
  • Услугите проверка на пакет минути, пакет мегабайти (MB) и пакет SMS/MMS са предназначена за всички клиенти на GLOBUL на абонаментни и корпоративни програми съответно с включени минути, мегабайти (MB) и SMS/MMS към тяхната абонаментна програма.

 3. Как да получа достъп до услугата?

  Достъп до услугата Моята текуща сметка можете да получите след регистрация в уеб-портала MyGLOBUL – my.globul.bg.

 4. Какво е текуща сметка?

  Текуща сметка представлява текущата сума от вашето потребление на мобилни услуги към даден момент на актуализация, в рамките на текущия период на фактуриране. Текущата сметка е без ДДС и не включва абонаментни такси, отстъпки и лизингови вноски.

 5. Какво включват задълженията за минал период?

  Задълженията за минал период представляват сумата от вашето потребление на мобилни услуги по фактура. Задълженията за минал период са с ДДС и включват абонаментни такси, отстъпки, лизингови вноски, както и неплатени задължения за предходен период.

 6. Какво е пакет минути?

  Това е пакет с включени минути, предлаган с абонаментните програми на GLOBUL. При проверка на пакет минути вие получавате информация за изразходените към момента на актуализация включени минути, за текущия период на фактуриране.

 7. Какво е пакет данни (MB)?

  Това е пакет с включени мегабайти, предлаган с абонаментните програми на GLOBUL. При проверка на пакет мегабайти (MB) вие получавате информация за изразходените към момента на актуализация включени мегабайти (MB), в рамките на текущия период на фактуриране.

 8. Какво е кредитен лимит?

  Кредитения лимит е допустимата граница на потребление на мобилни услуги за всеки абонат на GLOBUL . Когато сумата от текущото потребление и задълженията за минал период надвишат кредитния лимит, изходящите ви обаждания могат да бъдат деактивирани. Освен за стойността на кредитния лимит тази проверка дава информация и за вашето потребление към момента, като процент от кредитния лимит. В случай, че сте надвишили кредитния лимит ще получите информация за сумата, която трябва да заплатите за да бъдат подновени изходящите ви обаждания.

 9. Всеки един от номерата ми ли има отделен кредитен лимит?

  Кредитния лимит е общ за всички номера по дадена фактура. Например ако имате два номера, които излизат на една фактура, кредитният лимит ще е общ за двата номера, а съобщението, което ще видите ще бъде: „Вашият кредитен лимит е Х лв. за 2 карти. Към момента сте използвали Y% от вашия кредитен лимит ”

 10. Какво е пакет SMS/MMS?

  Това е пакет с включени определен брой SMS/MMS съобщения всеки месец, според абонаментната програма, която използвате. При проверка на пакет SMS/MMS научавате общият брой SMS/MMS съобщения от пакета, които сте използвали към момента.

ТОП MyGLOBUL страници: